Postępowania transgraniczne

Coraz więcej podróżujemy, pracujemy w różnych krajach, zakładamy rodziny i przenosimy się z jednego kraju do drugiego.

Wiąże się to z powstawaniem różnego rodzaju problemów prawnych również związanych z opieką nad dziećmi, alimentami lub rejestracją wyroków rozwodowych pochodzących z innego kraju.

Kwestie te regulowane są Konwencjami międzynarodowymi oraz Rozporządzeniami Rady Wspólnoty Europejskiej.

Z uwagi na liczebność tych aktów prawnych oraz niejednolity zakres obowiązywania często trudno się zorientować w obowiązujących procedurach i dokumentach koniecznych do dochodzenia swoich praw. Efekt - to często wielomiesięczne, ogromnie frustrujące postępowania.

Moja działalność zmierza do przyspieszenia i uproszczenia tych postępowań poprzez udzielenie szczegółowych informacji co do ich przebiegu i koniecznych czynności oraz sporządzenie odpowiednich wniosków.

Opinie klientów

Dziękuję za pomoc prawną oraz za fachowe sporządzenie wniosków sądowych.
Profesjonalne podejście Pani Magdy Norris do sprawy oraz do mojej osoby sprawiło, że teraz wiem, że z pewnymi sprawami nie można czekać i każdy problem da się rozwiązać.
Dorota K., Aberdeen
Dotychczasowe tempo Pani pracy oraz zaangażowanie napawa nas otuchą i jesteśmy bardzo wdzięczni.
Bardzo i szczerze dziękuję za działania i taki sposób działań.
Wojciech B., Lublin

O mnie

W latach 1991-1996 studiowałam prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii ukończyłam kurs dotyczący opieki społecznej w krajach Unii Europejskiej.

Po odbyciu aplikacji sędziowskiej pracowałam w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza na stanowisku sędziego w Wydziale Cywilnym.

Orzekałam w sprawach spadkowych (stwierdzenia nabycia spadku, działy spadku, zachowki), z zakresu prawa zobowiązań (umowy najmu, odszkodowania, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy kupna-sprzedaży) i prawa rzeczowego (zasiedzenia, ustanowienia drogi koniecznej, spory o granice, zniesienia współwłasności, zarząd współwłasnością).

Od wielu lat udzielam porad prawnych w Anglii, specjalizując się w prawie rodzinnym i spadkowym.

Dlaczego warto zadzwonić?

W pierwszej rozmowie rozpoznaję zakres możliwej pomocy. To nic nie kosztuje!

Minimalizacja kosztów - podejmuję tylko niezbędne czynności potrzebne do załatwienia sprawy.

Żadnych niespodzianek - klienci z góry wiedzą jaki będzie koszt usługi.

Oszczędność czasu - możliwy kontakt telefoniczny, mailowy lub przez Skype'a. Również wieczorem.