Cennik

Każdy kontakt z klientem rozpoczynam od wstępnej konsultacji, której koszt wynosi £50.

Na podstawie tej konsultacji oceniam, czy charakter sprawy pozwala na zastosowanie wynagrodzenia ryczałtowego czy też rozliczenie będzie dokonywane w systemie godzinnym.

Wynagrodzenie zryczałtowane jest stosowane w sprawach, w których można z góry określić przypuszczalny zakres prac i ich wymiar czasowy.

Opłata za udzielenie porady prawnej lub podjęcie określonych czynności zależy od stopnia skomplikowania sprawy, lecz klient na każdym etapie sprawy, przed podjęciem jakichkolwiek czynności, jest informowany o wysokości kosztów.

W swojej działalności kieruję się zasadą minimalizowania kosztów.

Przykładowe stawki znajdują się w poszczególnych zakładkach:

Wstępna porada £50

Spotkanie + porada £150

Wniosek o zasądzenie lub zmianę alimentów w innym kraju europejskim£380

Wniosek o egzekucję alimentów z innego kraju europejskiego£270

Dochodzenie w UK zaległych alimentów zasądzonych za granicą£380

Odwołanie/apelacja£285

Pozew do sądu polskiego w sprawie alimentacyjnej£250

Wstępna porada£50

Spotkanie + porada£150

Rejestracja w Polsce dzieci urodzonych w UK£225

Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego£50

Wniosek do sądu o wydanie zarządzenia opiekuńczego w konkretnej sprawie£285

Sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem£350

Wyrobienie polskiego paszportu w sytuacji braku zgody jednego z rodziców£320

Wniosek o powrót dziecka wywiezionego za granicę bez zgody rodzica£350

Rozwód w UK£680

Rejestracja angielskiego wyroku rozwodowego w Polsce£200

Non-molestation order£285

Wstępna porada£50

Pełnomocnictwo notarialne w UK co do przyjęcia/odrzucenia spadku£120

Testament w UK (brak nieruchomości)£180

Testament w UK (nieruchomość w Polsce)£225

Oferuję konkurencyjne stawki na tłumaczenia, w tym również przysięgłe, od £15 za stronę.
Wycena następuje po przesłaniu tekstu.

Formy płatności

PayPal

Płatności proszę dokonywać wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu.

Przelew

Numer rachunku bankowego w UK lub Polsce przekazuję po ustaleniu zakresu usługi.

Gotówka

W przypadku gdy zakres usługi wymaga osobistego spotkania, możliwa jest płatność gotówką.

O mnie

W latach 1991-1996 studiowałam prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii ukończyłam kurs dotyczący opieki społecznej w krajach Unii Europejskiej.

Po odbyciu aplikacji sędziowskiej pracowałam w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza na stanowisku sędziego w Wydziale Cywilnym.

Orzekałam w sprawach spadkowych (stwierdzenia nabycia spadku, działy spadku, zachowki), z zakresu prawa zobowiązań (umowy najmu, odszkodowania, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy kupna-sprzedaży) i prawa rzeczowego (zasiedzenia, ustanowienia drogi koniecznej, spory o granice, zniesienia współwłasności, zarząd współwłasnością).

Od wielu lat udzielam porad prawnych w Anglii, specjalizując się w prawie rodzinnym i spadkowym.

Dlaczego warto zadzwonić?

W pierwszej rozmowie rozpoznaję zakres możliwej pomocy. To nic nie kosztuje!

Minimalizacja kosztów - podejmuję tylko niezbędne czynności potrzebne do załatwienia sprawy.

Żadnych niespodzianek - klienci z góry wiedzą jaki będzie koszt usługi.

Oszczędność czasu - możliwy kontakt telefoniczny, mailowy lub przez Skype'a. Również wieczorem.